درباره ما

شرکت پدیده نگاران اندیشه

اعضای تیم

ما در شرکت پدیده نگاران اندیشه از اعضای مجرب و توانمندی برخوردار هستیم که با آنها توانسته ایم :افتخارات زیادی را کسب کنیم. تیم ما عبارتند از

مهندس عبدالرسول پیمانی
مهندس عبدالرسول پیمانی مدیرعامل
مهندس حسین پیمانی
مهندس حسین پیمانی رییس هیات مدیره
مهندس فهیمه حجاری
مهندس فهیمه حجاری معاونت توسعه
مهندس مریم سعیدی
مهندس مریم سعیدی مسئول دفتر مدیرعامل
مهندس مجتبی کرمانی
مهندس مجتبی کرمانی برنامه نویس ارشد
مهندس ندا پرنیان
مهندس ندا پرنیان برنامه نویس
مهندس مهران حاج حیدری
مهندس مهران حاج حیدری پشتیبانی
مهندس اسماعیل رضایی
مهندس اسماعیل رضایی پشتیبانی